KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Program

Misją przedszkola jest:

Nasze działania perspektywiczne zmierzają do wychowania dziecka w oparciu o system wartości uniwersalnych: miłość, dobro, prawda, w dążeniu do budowania postaw i nawyków sprzyjajacych wszechstronnemu rozwojowi wychowanków.

Wizją przedszkola jest:

Dzieci mają stworzone warunki do wszechstronnego rozwoju pod względem fizycznym, psychicznym, społecznym. Wszystkie dzieci znają i stosują zasady bezpieczeństwa, dzieci mają umożliwiony rozwój w różnych dziedzinach aktywności poprzez zabawę i twórcze działanie.

Założenia ogólne planu rozwoju przedszkola w zakresie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej na rok szkolny 2020/2021:

  1. Rozwijanie zainteresowań teatrem poprzez poznawanie różnorodnych form aktywności artystycznej, poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z teatrem.
  2. Rozwijanie kompetencji matematycznych- doskonalenie umiejętności kodowania.
  3. Wprowadzenie dzieci w świat wartości wychowawczych, kształtowanie postaw akceptowanych społecznie w różnych sytuacjach.

Zajęcia wychowawczo dydaktyczne planuje się w oparciu o Podstawę Programową i programy zatwierdzone przez dyrektora:

 L.p Autor/Autorzy  Tytuł programu Jest to program                               
1 M. Kwaśniewska,
W. Żaba - Żabińska

 "Wokół przedszkola"

 ISBN 978-83-8108-410-9