Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Rodzice lub opiekunowie prawni, dziecka uczęszczającego do przedszkola, zobowiązani są do uiszczenia w terminie zatwierdzonych podpisaniem umowy zobowiązań finansowych.

Aktualnie obowiązujące wysokości opłat:


Na podstawie UCHWAŁY NR LXVII/1702/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź ustala się następujące opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 8.00-13.00.

2. Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1 zł.

3. Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w p. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

4. Z opłaty tej, zwolnieni są w całości rodzice, o których mowa w art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych to jest:
a) posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny;
b) tworzący rodzinne domy dziecka;
c) tworzący rodziny zastępcze.

5. Opłata, o której mowa wyżej nie obejmuje opłat za wyżywienie.

 

6. Za wyżywienie w miesiącu lipcu 2022  pobierana jest opłata od każdego dziecka.
3 posiłki - 11,00 zł
2 posiłki -  8,80 zł
1 posiłek - 5,50 zł

7. Prosimy rodziców i opiekunów dzieci, aby opłaty za wyżywienie i opiekę były wpłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej tj. przelewem na konto przedszkola lub w formie gotówkowej ale w placówce Getin Noble Bank SA na terenie miasta Łodzi (w wyżej wymienionym banku wpłaty przyjmowane bez pobierania opłat)
Prosimy rodziców dokonujących wpłat przelewem o wpłacanie dokładnie takiej kwoty jaka zostanie Państwu podana. Wpłacając pieniądze po terminie nie zaokrąglamy o "domyślne" odsetki.

8. Numer konta na które należy dokonywać wpłat:
14 1240 1037 1111 0011 0912 5397

Według wzoru:
Janek Kowalski, Krasnale,

 

Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto bankowe przedszkola. W przypadku gdy rodzic uiszcza wraz z opłatą odsetki za nieterminową opłatę, kwota ta powinna być wyodrębniona na przelewie osobno.

Uwaga: Nie wolno wnosić opłat z innego tytułu niż wyżej podany na konto przedszkola.